Az emberi test élősködői elleni küzdelem eszközei

Rák (betegség) – Wikipédia

Alkalmazott módszertan Az alkotók célja egy jövőkép alapú stratégiai dokumentum elkészítése, amely a jelenlegi magyar és nemzetközi helyzet figyelembevételével meghatározza a következő minimálisan négy év jogalkotási, szolgáltatási- és szervezetfejlesztési, képzési, szemlélet- és tudatformálási feladatait az emberkereskedelemhez kapcsolódóan. A tervdokumentum alapját korábbi stratégiai dokumentumok tervezési, végrehajtási tapasztalatai képezik, amelyet kiegészítettek civil szervezetek és szakértők javaslatai.

A stratégiai tervdokumentum kidolgozásában résztvevő tagok műhelymunkák, illetve önálló munka keretében helyzetelemzés, helyzetértékelés alapján azonosították az emberkereskedelem hazai trendjeit.

Különböző elemzési technikák által azonosított problémák, valamint a prognosztizálható jövőbeli trendek szerint meghatározott jövőkép eléréséhez szükséges beavatkozási területek rögzítésével kerültek megállapításra a részletes tervezés alapjai és a stratégia végrehajtásában érintettek köre.

A tervdokumentum felhasználja a nemzetközi tapasztalatokat, szakértői anyagokat annak érdekében, hogy a külföldön sikeresen alkalmazott technikák az emberi test élősködői elleni küzdelem eszközei váljanak.

Alapfogalmak Emberkereskedelem: Az emberkereskedelem személyek kizsákmányolás céljából való toborzása, szállítása, átadása, rejtegetése vagy fogadása — az adott személyek feletti ellenőrzés megváltoztatását vagy átadását is ideértve — fenyegetéssel, erőszakkal vagy egyéb kényszer alkalmazásával, emberrablással, csalással, megtévesztéssel, hatalommal vagy a kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés révén, illetve anyagi ellenszolgáltatásnak vagy előnyöknek valamely személy felett ellenőrzést gyakorló személy beleegyezésének megszerzése érdekében történő nyújtásával vagy elfogadásával.

gyermekek helminthiasis készítményei

A kiszolgáltatott helyzet olyan helyzet, amelyben az adott személy tényleges vagy elfogadható választási lehetőség hiányában kénytelen alávetni magát az adott visszaélésnek. Lehatárolás A stratégiai tervdokumentum átfogóan kezeli az emberkereskedelem témakörét, a nemzeti fellépésre fókuszál. A stratégia a célok meghatározásával kijelöli az emberkereskedelem elleni küzdelem főbb irányait, ugyanakkor tartalmazza a célok eléréséhez szükséges eszközöket, ezek forrásait, a feladatok felelőseit és a végrehajtási határidőket.

Jelen stratégia: —    az emberkereskedelem áldozatainak segítésével, irányításával, azonosításával kapcsolatos célok; —    az emberkereskedelem hatékony megelőzésével kapcsolatos célok; —    az emberkereskedelem elleni küzdelemben érintett valamennyi kormányzati és nem kormányzati intézmény közötti nemzeti és nemzetközi szintű koordináció javításához szükséges célok; —    az emberkereskedelem áldozatainak fokozott védelméhez, illetve az elkövetők felelősségre vonásával kapcsolatos szabályozási háttér javítása érdekében megvalósítandó célok; —    az emberkereskedelem áldozatainak hatékony reintegrációjához elengedhetetlen célok teljesítésére korlátozódik.

Horizontális kérdésként foglalkozik a nemzetközi együttműködéssel és a képzéssel. Kiemelten, sérülékeny csoportként kezeli a gyermekeket, fiatalokat, a fogyatékkal élőket, a mélyszegénységben élőket, a munkanélkülieket, valamint a nőket- ezen belül is az állami gondoskodásból kikerülő, fiatalkorú nőket.

A preventív szempontú megközelítés a kiváltó okokat vizsgálva, azokat próbálja megszüntetni, enyhíteni. Tekintettel arra, hogy a leghangsúlyosabb kiváltó okok közé tartozik a szegénység általi fenyegetettség, a nők elleni erőszak, a társadalmi integráció hiánya, a munkalehetőségek, a megfelelő képzéshez, oktatáshoz való hozzáférés hiánya, így egyértelműen a fent felsorolt tényezők által sújtott társadalmi csoport ok igényel nek dominánsabb beavatkozást.

Bolhanyakörv, bolhaírtó, kullancs nyakörv

Mivel a mélyszegénységben élők nagyrészt roma származásúak, továbbá a szexuális célú kizsákmányolás női áldozatainak százaléka roma, így a tudatosság növelése a romák körében kulcsfontosságú, és a társadalmi csoport specifikumait tekintve sajátos eszközöket kíván meg, azaz figyelemmel kell lenni az iskolázottságukra, körülményeikre, a kulturális feltételekre. Ebből kifolyólag, illetve terjedelmi korlátai miatt a stratégiai tervdokumentum nem kezeli a szervezett bűnözés egyéb formáival, az embercsempészéssel, migránsokkal, kísérő nélküli kiskorúakkal való összefüggéseket, nem foglalkozik konkrétan az uniós pénzügyi alapokból igényelhető eszközök hatékony felhasználásával.

A területiség a stratégiában Jelen stratégia egy nemzeti stratégia, elsősorban Magyarország területére koncentrál, de a szükséges mértékben lefedi a nemzetközi együttműködés szempontjából releváns államokkal való kooperációt is.

  • Természetes küzdelem a bélparaziták ellen | Gyógyszer Nélkül
  • Minden kivétel nélkül az állattulajdonosok alkalmanként szembesülnek a paraziták elleni küzdelem szükségességével.
  • Rák (betegség) – Wikipédia
  • A szívférgesség megelőzése

Általános célok Magyarország alapértékeivel összeegyeztethetetlen, hogy polgárai, illetve a hazánkban tartózkodók a modern rabszolgaság áldozatává váljanak. A stratégia alapvető célja az emberkereskedelem valamennyi megnyilvánulási formájának visszaszorítása — Magyarország, mint célország és Magyarország, mint kiindulási, illetve tranzit ország viszonylatában — mind külső mind belső szemszögből, beleértve az emberkereskedelem áldozataiért való kormányzati felelősségvállalásból fakadó feladatok és kihívások komplex megfogalmazását és ezekre a megfelelő válaszok megadását.

A stratégiai dokumentumban megfogalmazott célok és intézkedések alapján lehetőség nyílik, hogy — egymással szoros összefüggésben — csökkenjen az emberkereskedelemnek áldozatul esettek száma; a hatóságok hatékonyabban legyenek képesek fellépni az elkövetőkkel szemben, illetve az áldozattá vált személyek irányítása, védelme, ellátása és reintegrációja a jelenleginél sokkal hatékonyabban működjön.

Helyzetelemzés és helyzetértékelés Az emberkereskedelem jelensége A célzott és eredményes fellépés érdekében eltérő hozzáállást, más-más megközelítést igényel a szexuális és a munka célú kizsákmányolás, megint mást a szervkereskedelem elleni küzdelem.

Navigációs menü

Az emberkereskedelem magában foglalja különösen a prostitúciós vagy kényszermunka jellegű kizsákmányolást, a szervezett koldultatást, az illegális örökbefogadást, illetve a szervkereskedelmet. Az emberkereskedelem különböző formái több szempontból eltéréseket mutatnak, megkülönböztethető az áldozati kör, eltérő nagyságrendű a hazai érintettség, ennek ellenére a stratégiában megfogalmazott intézkedések szintjén — tekintve, hogy a stratégia az emberkereskedelem komplex problémáját kívánja megragadni — nem indokol külön tervezést.

Az intézkedések megvalósítása során már szükségessé válhat az emberkereskedelem egyes formái szerinti differenciálás az alkalmazott módszertan, technika tekintetében, de ennek kibontása túlmutat a stratégia keretein. Általános helyzetkép Az emberi méltósághoz fűződő jog alapján megengedhetetlen, hogy az ember maga kereskedés, illetve kizsákmányolás tárgyává váljon.

Свежие записи

Az emberi test élősködői elleni küzdelem eszközei Magyarország Tilos az emberkereskedelem. Az emberkereskedelem elleni fellépés koordinátora Magyarországon jelenleg a Belügyminisztérium Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkára.

A koordinátor biztosítja az együttműködést a különböző állami és nem állami szervezetek között, valamint nemzetközi, európai, és nemzeti szinten is felelősséget vállal Magyarország emberkereskedelem ellenes lépéseiért. A nemzeti koordinátor által elnökölt kormányzati mechanizmusban valamennyi érintett tárca és állami szereplő képviselteti magát, operatív munka révén biztosítja a koherens fellépést, a felmerülő feladatok végrehajtásának koordinálását.

A Belügyminisztérium felelős az emberkereskedelem elleni küzdelem kormányzati koordinációs feladatainak ellátásáért. Külön erre a célra költségvetésében nem jelenik meg forrás.

A Készenléti Rendőrségi Nemzeti Nyomozó Iroda keretében működik egy Emberkereskedelem Elleni Alosztály, amely jelenleg 11 fővel látja el feladatát éves penicillus parazita költsége hozzávetőlegesen Az Emberi Erőforrások Minisztériuma számos, az emberkereskedelem elleni küzdelemhez közvetetten kapcsolódó feladat ellátásban érintett, ugyanakkor ehhez a célhoz rendelten éves költségvetésében jól azonosíthatóan kizárólag a védett szálláshely fenntartására évente fordított összesen 6 millió Ft jelenik meg.

A Külügyminisztérium a legszükségesebb esetben kölcsönt nyújt a külföldön bajba jutott áldozatoknak, hogy finanszírozzák hazajutásukat, ugyanakkor ezt az összeget az áldozatnak vissza kell térítenie.

Ezért a biztonságos hazajutás garantálásához a költségek kalkulálásánál figyelembe kell venni azt is, hogy gyakran a konzuli szolgáltatás igénybe vétele nélkül, leggyakrabban egy, az emberkereskedelem áldozataival is foglalkozó civil szervezet, például az IOM segítéségét veszik igénybe az áldozatok. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal és az Áldozatsegítő Szolgálatok általános feladataik ellátása keretében kezelik az emberkereskedelem áldozatait is, a többi mechanizmusban érintett szervezet szintén ilyen módon kapcsolódik az emberkereskedelem elleni küzdelemhez, azonban kifejezetten ehhez a célhoz rendelt tevékenységük költségvetési hatása nem mutatható ki.

Mivel az emberkereskedelem elleni küzdelem egyes aspektusai önálló feladatként nem jelennek meg a fent említett szervezeteknél, ezért nem rendelnek hozzá önálló költségvetési forrást sem. A feladatok végrehajtása ennek következtében egyéb feladatokhoz rendelt pénzügyi eszközök terhére, ad hoc forráskeresés segítségével valósul meg. Az emberkereskedelem elleni harc három alapvető pillére az áldozatsegítés, a bűnüldözés az elkövetők felelősségre vonásavalamint az áldozattá válás megelőzése. Magyarország az emberkereskedelem szempontjából alapvetően kiindulási, illetve tranzit ország, egyes régiók tekintetében célország.

Evolúció a Testeden: haszontalan testrészeid

Az elmúlt időszak fejleményei azt mutatják, hogy kiindulási ország jellege és a belső emberkereskedelem okozza a legnagyobb problémákat. Mindezek okán elengedhetetlen a nemzeti koordináció mellett a nemzetközi kapcsolatok ápolása, az együttműködés fejlesztése.

Ebből kifolyólag egyre szorosabb kapcsolatot építettünk ki a célországnak tekintett Ausztriával, Belgiummal, Hollandiával, Németországgal, Svájccal. A nemzeti koordinátorok közreműködése és a rendészeti együttműködés is jelentős fejlődésen ment keresztül.

A továbblépés lehetséges útja egy transznacionális áldozatirányító rendszer kidolgozása Transnational Referral Mechanism a magyar szempontból célterületnek számító országok között.

gyermekek helminthiasis gyógyszereinek kezelése típusú helminták az emberi kromoszómákban

Az emberkereskedelem a kiindulási, tranzit és célországokban egyaránt problémaként jelentkezik azonban leginkább a célországokban válik érdemben láthatóvá.

Hazánk esetében az emberkereskedelem a társadalom számára kevésbé érzékelhető, mint a szubjektív biztonságérzetet jelentősen befolyásoló más erőszakos, illetve vagyon elleni bűncselekmények.

A Büntető Törvénykönyv hatályos törvényi tényállása okán, a belföldön jelentkező emberkereskedelem statisztikailag nem mérhető. Ezért, jóllehet az emberkereskedelem belföldi megjelenési formáival kapcsolatos tendenciák a témában érintettek számára ismertek, a hazai emberkereskedelem elleni célzott és eredményes fellépés valamennyi közreműködő szervezet fokozottabb együttműködését, információcseréjét, közös fellépését igényli.

Magyarországon a rendelkezésre álló hazai és nemzetközi információk alapján az emberkereskedelem áldozatainak döntő többsége szexuális célú kizsákmányolás áldozata, emellett egyre több munkára kényszerítéssel összefüggő eset válik ismertté, míg a szervkereskedelem hazánkban elenyésző. Magyarország jogalkotási szinten teljesítette az irányelvből fakadó implementációs kötelezettségeit. A Mivel az irányelv átültetése révén elhárultak a jogi akadályok, kihirdetésre került a Az új Btk.

Az emberkereskedelem jelenségének sajátosságát figyelembe véve az adás-vétel mellett kellő hangsúlyt kapott a kizsákmányolási jelleg. A kizsákmányolási célzattal elkövetett emberkereskedelem büntetési tételét az új Btk. Ezzel együtt trichinella animáció bűnszervezetben történő elkövetés esetén büntetési tételének felső határa pedig tíz évre emelkedik.

Nem szükséges tehát a bűncselekmény megvalósulásához, hogy az elkövető ténylegesen vételárat szerezzen a sértett eladásából, vagy a sértett keresményét, bevételét tőle ténylegesen elvegye. Előnyön nemcsak az anyagi előnyt, hanem bármely más olyan kedvezményt, fölényt, előnyös helyzetet is érteni kell, amely a sértett kiszolgáltatott helyzetével való visszaélés révén áll, vagy állhat elő. A kiszolgáltatott helyzet lehet egy tényező vagy tényezők összessége, amelyek azt eredményezik, hogy a sértett védtelen az elkövetővel szemben.

A kiszolgáltatott helyzet előállhat az elkövető magatartása, cselekménye révén, vagy attól függetlenül. Utóbbi esetben az elkövetői visszaélés a már meglévő kiszolgáltatott helyzet például hajléktalanság, kilátástalan anyagi helyzet fenntartásával, vagy az abból való kilábalás megakadályozásával valósul meg. Az emberkereskedelem tényállását az új Btk. A teljesség igénye nélkül: a szexuális kizsákmányolás keretei között kiemelt szerepet kapott a gyermekpornográfia céljából elkövetett cselekmény; alapvető elhatárolást jelent a sértetti életkor, a Ezeknek az újításoknak köszönhetően az irányelv átültetésével a büntetőjogi szabályozás összhangba került a nemzetközi követelményekkel.

Meg kell jegyezni, hogy az új Btk.

eheto férgek hogyan lehet kihozni a férgeket egy emberben

A hatályos Btk. A kényszermunka megállapításának feltétele, hogy az elkövetési magatartás meghatározott módon, másnak a kiszolgáltatott helyzetét kihasználva, illetve erőszakkal vagy fenyegetéssel menjen végbe, amely az uniós szemléletmód még teljesebb átültetését és az azzal való azonosulást biztosítja.

5 Replies to “Szóda az emberi test élősködői ellen”

A szexuális célú kizsákmányolással összefüggésben meg kell említeni, hogy a prostitúció kérdése jogilag rendezetlen, a jelenség megnyugtató megoldását illetően hiányzik a társadalmi, jogi, politikai konszenzus, a hatályos jogszabályok alkalmazása kifogásolható. A jogszabályi környezetet érintően új elemként jelent meg a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló A Kormány a közelmúltban rendeletben szabályozta az áldozatirányítás rendjét, ez a jogszabály általános jelleggel rögzíti a felelős hatóságok körét és együttműködésük rendszerét.

A stratégiához ugyan nem készült cselekvési terv, a legtöbb benne foglalt célkitűzés megvalósult, hiszen maga a dokumentum kellően cselekvés-orientáltan fogalmazott. Helyzetelemzés és értékelés területi megközelítései A jelenleg rendelkezésre álló bűnügyi statisztikák és a jelenség kezelésében érintett szervezetek tapasztalatai alapján nyilvánvaló, hogy Magyarország egyes területei bűnügyileg nem egyformán fertőzöttek az emberkereskedelem valamennyi formája és az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények tekintetében.

Свежие комментарии

Az alacsony gazdasági aktivitást mutató megyékben sokkal nagyobb az áldozattá válás aránya és esélye, függetlenül attól, Magyarországon belüli vagy nemzetközi emberkereskedelemről van szó. A határon átnyúló emberkereskedelem tekintetében a magyar áldozatok elsősorban Európa azon országaiban jelennek meg, ahol adott a fizetőképes kereslet, valamint a célország jogszabályi környezete jobban kihasználható, illetve amelyek meghatározott gazdasági szektorok szempontjából a legális munkavállalók körében is nagyobb érdeklődést élveznek.

A nyelvet az emberi test élősködői elleni küzdelem eszközei beszélő, megfelelő tartalékokkal nem rendelkező csoportok a legveszélyeztetettebbek a határokon átnyúló emberkereskedelem szempontjából. SWOT — elemzés a négy dimenzió mentén Erősségek ·    emberkereskedelemmel kapcsolatos nemzetközi és EU-s normák jelentős része átültetésre került ·    az új Btk.

Probléma mátrix A probléma mátrix az emberkereskedelem területén jelentkező megoldásra váró feladatokat, problémákat jeleníti meg az egymáshoz való viszonyuk feltárásával. A belföldön jelentkező emberkereskedelem az eljáró hatóságok előtt szinte láthatatlan, érdemben más bűncselekmények által leplezett és ekként is kezelt bika szalagféreg képregény olvasni. Míg a magyar rendvédelemi és igazságszolgáltatási statisztikák alapján éves szinten alig néhány ügyről beszélünk, a valós szám — a magyar áldozatokra vonatkozó nemzetközi statisztikák alapján — jóval magasabb.

Az azonosított áldozatok, illetve az elkövetők elleni eljárások száma alacsony, amelynek oka az áldozatok áldozattudatának hiánya, az emberkereskedők általi megfélemlítettségük, kilátástalan helyzetük az emberi test élősködői elleni küzdelem eszközei.

manfaat hewan nemathelminthes ízesítők a rossz leheletért

Az áldozatok nincsenek tisztában jogaikkal, a számukra nyitva álló lehetőségekkel és azok korlátaival. Nem bíznak az áldozatsegítési és védelmi rendszerünkben, így érdekérvényesítési és önmenedzselési képességük nem megfelelő. Elsősorban a szexuális célú kizsákmányolás áldozataira jellemző, hogy nem rendelkeznek áldozattudattal, életkörülményeik miatt nem ismerik fel, hogy emberkereskedelem áldozataivá váltak és gyakran az anyagi felemelkedés lehetőségét látják a prostitúcióban.

A magyar társadalom megosztott a prostitúció megítélésében, sokan nem úgy tekintenek rá, mint szexuális célú kizsákmányolásra. A munka célú kizsákmányolásra irányuló emberkereskedelem jelensége sincs jelen kellő súllyal a köztudatban, holott egyre több magyar állampolgár vállal külföldön munkát és válhat emberkereskedelem potenciális áldozatává.

A Büntető Törvénykönyv hatályos hatályos Több bűncselekmény törvényi tényállása is érintette, tiltotta az emberkereskedelem tág értelemben vett elkövetési magatartását, ugyanakkor a jelenség lényegi eleme, az áldozatok kizsákmányolása nem kapott, nem kaphatott megfelelő hangsúlyt.

Az emberkereskedelem bűntettének törvényi tényállása csupán a jelenség rendkívül szűk területére koncentrált, egyben komoly bizonyítási nehézségeket is okozott. A bűnügyi statisztikákban megjelenő alacsony számok inkább e formai okokra, semmint az emberkereskedelem elkövetésének tényleges hiányára vezethetők vissza. Új bűnüldözési technikák kidolgozása, átvétele és alkalmazása, a rendvédelmi szervek és az áldozatsegítők integrált együttműködése hozzájárulhatna az elkövetők elleni hatékonyabb fellépéshez.

Az új jogi szabályozás szintén jó lehetőségeket rejt magában, de azok kihasználásához a rendvédelem és igazságszolgáltatás szereplőiben ezen elemek rövidtávon történő tudatosítása és az egységes alkalmazásra történő ösztönzés szükséges. Az igazságszolgáltatás szereplőinek még nincs elég tapasztalata és gyakorlata az emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyek kezelésében, az áldozatok azonosításában.

A büntetőeljárások keretében az áldozatok szerepe nem megfelelően rendezett, sajátos helyzetük, igényeik kezelése a jelenlegi gyakorlat, illetve rendelkezések alapján nem megfelelő.

Ebből kifolyólag az áldozatok nem bíznak eléggé az igazságszolgáltatásban és abban, hogy egy esetleges büntetőeljárás esetén számukra megnyugtató végeredmény születik, mint ahogy abban sem, hogy az eljárás garantálja számukra a másodlagos viktimizáció elkerülését.

Tartalomjegyzék

Az ismételt áldozattá válásnak a nem megfelelően rendezett áldozatsegítési és áldozatirányítási rendszer is oka lehet, mivel az áldozatok irányítása, reintegrációja nem átláthatóan, protokollok mentén megy végbe.

Az állami reintegráció alulfinanszírozott és túlszabályozott, az ellátórendszer jelenleg nem rendelkezik sem felhatalmazással, sem kapacitással az áldozatok megfelelő társadalmi reintegrációjának segítésében. Az ellátási idő erre nem ad lehetőséget, nem megoldott az áldozatok sorsának nyomon követése. Ebből adódóan magas az ismételten áldozattá válók aránya, függetlenül attól, hogy ez fizikai kényszer, vagy megélhetési kényszer hatására következik be. Problémafa 2. Problémák Kockázatelemzés és kutatás Nincs kockázatelemzés és célzott, rendszerezett kutatás az emberkereskedelem aktuális helyzetéről és a vele szoros összefüggésben lévő társadalmi problémákról, az érintett áldozatokról, a rendelkezésre álló eszközökről.

Megelőzés Magyarországon a keresleti és a kínálati oldal csökkentését célzó megelőzési tevékenység a kormányzati és civil oldalon egyaránt megjelenik, azonban ezek összehangolása szükséges a hatékonyság fokozásához. Számos program valósult meg, illetve indult el az áldozattá válás elkerülése érdekében, viszont hatékonyságuk alacsony és eredményük nehezen mérhető.

a lehelet jellege lehet e hőmérséklet a fehér férgeken

További eredményes, intenzívebb szemlélet- és tudatformálást, tudatosságnövelést elősegítő lépésre van szükség. A kínálatcsökkentés mellett a keresletcsökkentésre is figyelmet kell fordítani. A médiának jelentős szerepe van a szemlélet- és tudatformálásban.

Rák (betegség)

A jelenlegi sztereotípiákat erősítő hatása viszont kifejezetten káros az emberkereskedelem elleni küzdelemben. Az emberkereskedelem jelenségét sem a jogalkotó, sem a társadalom nem tekinti központi kérdésnek, illetve problémának.

pinworm inkubáció helminthiasis a Fülöp szigeteken

Az emberkereskedelemmel kapcsolatos adatgyűjtés gyakorlata kezdetleges, egységesítésre és fejlesztésre szorul, mert jelenleg nem szolgálja a szakpolitikai döntések megalapozását. Áldozatazonosítás, áldozatirányítás, áldozatsegítés Az áldozattá válásban meghatározó faktor az áldozatok kiszolgáltatott helyzete, amelynek kezelése komplex társadalmi problémák orvoslásával, a társadalmi felzárkózáshoz rendelt kapacitások bevonásával történhet meg.

Ennek érdekében szükséges a jelenség pontos analizálása, a lehetséges beavatkozási pontok meghatározása, amely több érintett szaktárca együttműködésével valósulhat meg. Az áldozatok támogatásának szükségességét illetően széleskörű konszenzus van.

Az eszközrendszer kisebb fejlesztéssel megfelelő lenne, azonban ezen a területen egyre nagyobb humánerőforrás hiány mutatkozik. Néhány kivételtől eltekintve a nem kormányzati szervezetek sem rendelkeznek megfelelő kapacitásokkal az emberkereskedelem elleni küzdelemhez. A szakemberek nem rendelkeznek elegendő gyakorlattal és tudással, így nem tudnak hatékonyan segítséget nyújtani a rászorulóknak.

Az áldozatazonosítási, áldozatirányítási, és áldozatvédelmi rendszer fejlesztésre szorul. Olyan szakmai protokollok és képzési anyagok szükségesek, amelyek reflektálnak az emberkereskedelem specialitásaira.

Az áldozatok támogatását — korlátozott kapacitásuk miatt — sem a kormányzati szervek, sem a közreműködő civil szervezetek nem képesek önállóan, hatékonyan ellátni.

Lásd még