Gazdaszervek és paraziták koevolúciója anderson, Meskó - Szex és lélek.pdf

ökológia (gallé Könyv) [9n0k90q0w24v]

A GAZDA PARAZITA KAPCSOLAT - PDF Free Download

Az ökológia története és tárgya 1. Az ökológia és a társtudományok előtörténete 1. Az ökológia Haeckel óta 1. Juhász-Nagy operativizálási kísérlete 1. A SIO egységei 1. Részdiszciplínák és szubdiszciplínák 2. Az ökológiai környezet és a niche 2.

Meskó - Szex és lélek.pdf

Az ökológiai környezet 2. Szinguláris és plurális környezetelv, az indikáció általános elve 2. Multiplurális környezetelv 2. A környezet- és természetvédelem értelmezése a plurális környezetelv alapján 2. Az ökológiai niche 2. A Hutchinson előtti niche-fogalmak 2.

Hutchinson és MacArthur niche-fogalma 2. A niche, mint ökostátusz. A niche definíciója 2. Kísérlet a niche új fogalmának bevezetésére 2. Az élőhely környezethatásának modifikációja 3. A szupraindividuális biológia alapegysége: a populáció 3.

A populáció fogalma és vizsgálati lehetőségei 3. A populáció—tér viszony sajátosságai 3. Populációs változók folytonos térben, térfolyamatok 3. Diszkrét populációs gazdaszervek és paraziták koevolúciója anderson folytonos vagy diszkrét térben: a denzitás és diszpergáltság 3. A populációk idődinamizmusa 3. Irányítási és stabilitási alapfogalmak 3. A korlátlan növekedés determinisztikus modelljei állandó populációnövekedési koefficiensekkel 3.

Determinisztikus modell stabil egyensúlyi ponttal 3. Az emberi populációk növekedése 3.

gazdaszervek és paraziták koevolúciója anderson dugók szaga a szájból

Diszperzió, terjedés és migráció 3. Sztochaszticitás a populációkban 3. Intraciklikus dinamizmus 3. Populációk szabályozásának elméletei 3. Életmenet-stratégiák 2 3. Bevezető fogalmak 3.

Kor és méret az ivarérettségkor 3. Az utódok száma és mérete 3. Reproduktív élettartam 3. A jellegek függése és kombinálódása 3.

gazdaszervek és paraziták koevolúciója anderson tabletták az emberek parazitjai ellen

Az r—K elmélet 3. Grime felfogása 3. Lehetséges alternatívák 3. A populációk struktúrája 3. Egyedi különbségek a populációkban 3. Korlátlan növekedés 3. Limitált populációnövekedés 3. Populációnövekedés diszkrét foltokban 3.

A prokarióta adaptív immunrendszer sokféleséget generáló előnyei | természet - Betűk - 2020

Készletfelosztás a populációban 3. Populáción belüli kompetíció 3. Alapfogalmak 3. Két egyszerű modell 3. Populáción belüli kompetíció és denzitásfüggés 3. A territoriális populációk szerkezete 3.

gazdaszervek és paraziták koevolúciója anderson féreg tojások a karcsúsító tea

Öngyérülés 3. Társas szerveződés a populációkban 3. A társas élet kialakulása 3.

Adatok a társas élet ökológiájához 3. A társas viselkedés tudománya, a szociobiológia 3. Jellegcsoportok és a strukturált populáció elmélete 3. Metapopulációk 4. Populációk kölcsönhatásai 4. Az interakciók típusai 4. A populációk közötti kompetíció 4. A populációk közötti kompetíció alapmodelljei 4. Niche-áthatás, a kompetitív kizárás és a Gause-elv 4.

A GAZDA PARAZITA KAPCSOLAT

Kompetítorok koegzisztenciája, niche-szegregáció 4. Jellegpolarizáció 4.

gazdaszervek és paraziták koevolúciója anderson nézni anime parazita 8 epizód

A populációk közötti kompetíció inhomogén élőhelyen 4. Készlet-dinamikai kompetíciós modell 4. A populációk közötti kompetíció háttérmechanizmusai 4. A kompetíció szerepe az életközösségekben 4.

gazdaszervek és paraziták koevolúciója anderson mérgező parazita elleni védekezés

Táplálkozási kapcsolatok 4. A táplálkozási kapcsolatok felosztása 4. A táplálkozási kapcsolatok alapmodelljei 4. A ragadozó-zsákmány viszony dinamikája 3 4.

gazdaszervek és paraziták koevolúciója anderson paraziták tisztítása egy gyermekben

Lásd még