Méregtelenítés Zukovszkij. Alkoholizmus kezelése az Isaev klinikán

méregtelenítés Zukovszkij

A műszaki tudományok kandidátusának, a hidrodinamika tudósának jelen könyve bevezeti az olvasót a víz biofizikai tulajdonságainak rejtelmeibe.

Klebelsberg Kultúrkúria február

Megismerteti az olvasót az un. A szerző felénk szokatlan nagyságrendű tudományos kutatói háttérkapacitással vitte végbe elméletének gyakorlati megvalósítását. Az eredmények magukért beszélnek. A folyadékok és gázok mechanikájának egyik alapvető területével, a Határrétegvíz elmélet tel kapcsolatos kutatási eredményekből kiindulva áttér a biológiára, majd az orvostudományra. A szerző imponáló szerénységgel tesz tudományos kísérletekkel megalapozott javaslatot gyorsabb fizioterápiás rehabilitációs eljárások és hatékonyabb gyógyítási módszerek kidolgozására.

Tudóshoz illően nem használ feltételes módot, mint többször írja, sem meggyőzni, sem bizonyítani nem akarok Amit leír, az döbbenetes hatással lesz laikusra és szakemberre egyaránt.

Ajánljuk minden érdeklődőnek. Posztnov Sz. E Fordította Dr. A szerzőről Köszönetnyilvánítások Az eredmények ismertetése, Kongresszusok, Konferenciák Első rész Az élő szervezet belső folyadékközegének alapját alkotó víz fizioterápiája A kutatás célja A cél elérésének eszközei A probléma aktualitása, avagy mi szükségünk van erre? Farmakológia Medicina Merre tartunk? Méregtelenítés Zukovszkij kis történelem Hogyan lehet segíteni az emberen, avagy a megoldandó feladat egyes biofizikai aspektusai Hogyan érjük ezt el?

Íme, a megoldás! És mit mond erre az orvostudomány? Határrétegvíz és a gyógyszerek A határrétegvíz Alapvető terápiás hatása és a szervezet erre adott reakciója Fiatalság intracelluláris szinten A fő következtetés Az élő szervezet biofizikai modellje A történések fizikája Méregtelenítés Zukovszkij történések biológiája Biofizikai modell: végre eredmények A legfőbb eredmény Második rész A határrétegvíz és az élő szervezet Öregedési Programja Fiatalság és az Öregedés Mechanizmusa Mi is az a Fiatalság, avagy a mi elképzelésünk a Fiatalságról Gyógyszer az emberi test bél parazitáira a jó immunitás Fiatalság a vírusfertőzésekkel szembeni megbízható ellenállóképesség Fiatalság a fontosabb szervrendszerek kiegyensúlyozott működése A szív és érrendszer A központi idegrendszer Fiatalság normális vér Fiatalság normális anyagcsere által biztosított energia Fiatalság egészséges psyché Fiatalság fiatal sejtek és a szervezet kifejezett önszabályozó tulajdonságai A határrétegvíz nem stimulátor, hanem szabályozó anyag Fiatalság agyunk fiatalsága Az öregedés anyaga.

Viktor Abramovics Zuev Határrétegvíz és a szervezetben működő Öregedési Program lassítása Fiatalság a rehabilitációs és regenerációs folyamatok gyorsasága a határrétegvíz és a fájdalomérzet 4 4 Határrétegvíz és a vér toxicitása Hát persze, hogy Fiatalság! Zárszó helyett Irodalom 1. Melléklet: Mi is az a határrétegvíz? Mik azok a hozzáférhető elektronok?

Melléklet: Miben különbözik a határrétegvíz az aktivált vizektől? Melléklet: Határrétegvíz és az oxidatívreduktív potenciál 5 5 Miért íródott ez a könyv? Tisztelt kollégák! Ebben a könyvben lehetőségük lesz megismerkedni kutatási eredményeinkkel, melyeket a víz biofizikai jellemzői, ill. Bár a tudomány ezen irányzatával tudósok tömege foglalkozik közvetve vagy közvetlenül, ideértve az élő szervezetben található víz tulajdonságait is, mégsem hagy nyugtot egy alapvető kérdés: de hát mi is az élet?

Javasoljuk, hogy közelítsünk ehhez a problémához egy némileg eltérő nézőpontból, mint méregtelenítés Zukovszkij manapság elfogadott. Mégpedig úgy, hogy először eltávolodva a biológiától és az orvostudománytól, vizsgáljuk meg a kérdés bizonyos fizikai aspektusait azon eredményekre támaszkodva, melyeket a folyadékok és gázok mechanikájának alapvető részét képező Határréteg teóriát alkotják, majd ezt követően térjünk rá a biológiára és férgek csecsemőben; kezelés népi gyógyszerekkel medicinára.

Már most szögezzük le, semmit nem akarunk bizonyítani, és senkit nem akarunk meggyőzni valamiről. Véleményünk szerint azonban rendkívül figyelemreméltó eredményekre jutottunk, melyeket méregtelenítés Zukovszkij kívánunk osztani azokkal az emberekkel, akiknél ezek érdeklődésre tarthatnak számot. Eszköztárunk: Fizika: a szóban forgó eredményeket megbízható fizikai eszközökkel rögzítettük.

Biológia: kutatásaink során kizárólag széleskörűen elfogadott eljárásokat alkalmaztunk. Orvostudomány: munkánk során kizárólag az O. Az eredmények értelmezése, a hipotézisek felállítása és a következtetések levonása során megmaradtunk a klasszikus fizika, a klasszikus biológia és a klasszikus medicina keretei között.

A tervezett munka alapjául az alábbi kísérleti tények szolgáltak: Az emberi szervezetben található víz fizikai paraméterei különböznek annak a víznek a paramétereitől, amit megiszunk. Egy egészséges szerv sejtjeiben található víz fizikai paraméterei különböznek annak a víznek a paramétereitől, ami egy ugyanolyan, de beteg, pl. Az emberi szervezetben található folyadék fizikai paraméterei aktívan befolyásolhatóak. A határrétegvíz kinyerhető, miközben bizonyos ideig megőrzi egész sor biofizikai tulajdonságát.

A legegyszerűbb fehérje diéta fogyás kezdőknek

Munkánk során az Élő szervezet biofizikai modelljére támaszkodtunk, mely jelen esetben és itt most nagyon óvatosan kell fogalmaznunk egy sor hipotézisből és következtetésből áll. A felvázolt biofizikai modellben az utóbbi évtizedek során a tudósok által szerzett hatalmas méregtelenítés Zukovszkij eredményeket kíséreljük meg általánosítani. Véleményünk szerint a biofizikai modellnek méregtelenítés Zukovszkij létjogosultsága, ugyanis azon túlmenően, hogy segít megmagyarázni a kapott kísérleti adatokat, a biofizikai kísérletek eredményeinek prognosztizálásában is segítségünkre van.

Ezt a tényt nem kívánjuk elhallgatni, szerepléseink során erről nyíltan beszélünk. Ennek egy magyarázata van nyilvánvaló, hogy egy sor, az élet szerveződésével kapcsolatos alapvető kérdésbe ütköztünk. A szóban forgó eredményeket emberi eredetű sejtkultúrákon, laboratóriumi állatokon, ill.

A kollektíva nevében és megbízásából, Posztnov, Sz.

méregtelenítés Zukovszkij

A hidrodinamika, a szilárdságtan és a Repülő Eszközök jegesedése eredete területének tudósa, a műszaki tudományok kandidátusa A Moszkvai FizikaiTechnikai Egyetemen végzett A Központi Aerohidrodinamikai Intézetben dolgozik tól. Szektorvezető től. Első munkái a Repülő Eszközök szerkezeti szilárdsági fokának vizsgálatával vészleszállás esetén, ill.

Felülvizsgálat: Alkoholmentes Schuster Artrovel Balsam - segít egy kicsit

Elméleti megoldást dolgozott ki a folyadék felületén sikló hengeres test elülső támaszték ának nagyságára A nagy sebességek hidrodinamikája területének szakértője. Repülő eszközök szilárdságának, eljegesedési problémáinak szakértője.

méregtelenítés Zukovszkij

Szakértőként tevékenykedett, ill. A Repülő Eszközök Összoroszországi Kutató Intézet kutatóival együttműködve kidolgozta és méregtelenítés Zukovszkij az anyagok természetes elöregedésének, eljegesedésének és atmoszférikus faktorok, ill. Kidolgozta és bevezette az anyagok felgyorsult öregedésének, eljegesedésének vizsgálati eljárásait és modellezését azzal a céllal, hogy lehetővé váljon a rájuk gyakorolt hatások megbízhatóbb modellezése a repülő eszközök gyakorlati alkalmazásakor fellépő jegesedés során.

Elsőként alkalmazta a határelemek eljárását a félig áttetsző közegben tapasztalható hővezetőképesség meghatárotására fényáteresztőképességük alapján. Méregtelenítés Zukovszkij a klasszikus mondja: Egy művészt bárki megsérthet a tudós munkája sem könnyebb Éppen ezért vagyok hálás barátaimnak, ismerőseimnek, akik elkötelezetten támogattak a nehéz pillanatokban.

Külön köszönet illeti Raisza Jakovlevna Podcsernyájevát, kutatólaboratóriumának vezetőjét, O. Lopatnojt, az orvostudományok kandidátusát, és G. Danlibajevát, a biológiai méregtelenítés Zukovszkij kandidátusát. Köszönetemet fejezem ki továbbá Zujev Méregtelenítés Zukovszkij Abramovics professzornak, a biológiai tudományok doktorának, Marina Vlagyimirovna Mezencevának, laboratóriumvezetőnek, I.

Szurgucsevnek, a biológiai tudományok kandidátusának, megértésükért, segítőkészségükért, odaadó kutatómunkájukért, és ami a különösen fontos volt a határrétegvíz biológiai hatásmechanizmusának megfejtéséért. Orvostudományi Akadémia a bevezetés az életbe munkájáért. Ő volt az, aki ben egereken vizsgálta, és megtapasztalta az AquaSAaqua élő szervezetre gyakorolt megdöbbentően jótékony hatását, azt mondta nekem: Ha ilyen hatása van ennek a víznek, egyszerűen muszáj foglalkoznod vele.

Megköszönöm a Roszzdrav Nemzeti Narkológiai Tudományos Központ munkatársainak, Nuzsnov Vlagyimir Pavlovics professzornak és Pometov Jurij Dimitrievicsnek az orvostudományok kandidátusának a határrétegvíz alapvető tulajdonságainak kutatásában tett erőfeszítéseiket. Köszönöm továbbá a Moszkvai Állami Egyetem Bioorganikus Tanszéke munkatársainak konstruktív hozzáállását, az AquaSAaqua kutatásában tanúsított szerepüket, segítségüket és támogatásukat az elért fontos eredmények feltárásában, amelyeket elsőként hajtottak végre az AquaSAaqua et tanulmányozva a vérre gyakorolt kontaktusmentes kölcsönhatások, ill.

Köszönetemet fejezem ki Volkov Anatolij Viktorovicsnak és Teleseva Tatjána Jurijevnának a Doktor Volkov Klinika munkatársainak a jó munkakapcsolat, a megoldások keresése, a brainstormingok és az AquaSAaqua használatának orvosi aspektusaival kapcsolatos kutatási irányok meghatározásáért. Köszönettel tartozom Parazita körmök kezelése.

Alkoholizmus kezelése az Isaev klinikán

Szuvorovának, a biológiai tudományok doktorának Az ökológia és az evolúció problémáinak kutató intézeteA. Zoszimovnának Főemlős kutató intézetaz AquaSAaqua biológiai tulajdonságainak kutatása terén tett erőfeszítéseikért és az emberekre.

Beckij és laboratóriuma munkatársainak is hálával tartozom Radiotechnikai és elektronikai kutatóintézet a határrétegvíz fizikai tulajdonságainak kutatásában szerzett érdemeiért és különleges eredményeikért. Külön köszönetemet fejezem ki tanáraimnak a Zsukovszkij prof.

Alekszejevicsnek, aki a fizikai technológia negyedik évfolyamtól kezdve mentorommá vált, a technológiai tudományok kandidátusának, L. Vlagyimirovicsnak, P.

  • Átírás 1 Klebelsberg Kultúrkúria február 2 február
  • Hiába keresnénk a klasszikus európai irodalomban utalást a paradicsomra - nem találunk.

Mojszejevics professzornak, F. Mojszejevics professzornak, akik erőfeszítéseinek köszönhetően válhattam többékevésbé elfogadható szakértővé. Posztnov 9 9 Az eredmények ismertetése. Konferenciák Kutatási eredményeinket rendszeresen bemutatjuk mind fizikai témákkal, mind orvostudománnyal foglalkozó kongresszusokon és konferenciákon.

A fizikusok hozzáállása egészen jóindulatú, az orvosoké pedig eleinte idegenkedő, ez azonban idővel érdeklődővé válik.

Mesoterápia otthoni gyógyszertári termékek segítségével

Immár egy egész sor egészségügyi intézmény napi gyakorlatában használja a mi technológiánkat. Kongresszusok és konferenciák, amelyeken ismertettük kutatási eredményeinket: 1. Nemzetközi konferencia: Az orvosi főemlőstan alapvető és alkalmazott aspektusai Orvosi primatológiai főemlőstani kutatóintézet, Szocsi Előadás: A citokin regulátor gének expressziójának különlegességei SV40 hordozó majmoknál 2. Biofizikai aspektusok.

méregtelenítés Zukovszkij

Az élő szervezet biofizikai modellje. A szervezet felgyorsított regenerációja intenzív sport megterhelést követően. Active regulation and control of physical parameters of water as a basis of a living organism. Biophysical aspects.

Biophysical model of a living organism. Accelerated organism restoration after an intense load in sport. Tudományos szeminárium: Élelmiszer feldolgozás folyamatainak intenzifikálása és automatizálása Alkalmazott biotechnológia, Moszkvai Tudomány Egyetem, ülése. Előadás: A határrétegvíz és a belőle készített preparátumok.

méregtelenítés Zukovszkij

Nemzetközi kongresszus: Gyenge és közepes mezők és sugárzások a biológiában és a medicinában Szentpétervár, Előadás: Határrétegvíz és a belőle készült preparátumok új trend a biomedicinális technológiában Oroszországi Szimpózium nemzetközi résztvevőkkel Milliméteres nagyságrendű hullámok az orvostudományban és a biológiában Moszkva, Plenáris előadás: A határrétegvíz biológiai aktivitása 7.

Ötödik moszkvai nemzetközi kongresszus Biotechnológia: a fejlődés helyzete és perspektívái Moszkva, j gyógyászati készítmények szekció. Előadás: A határrétegvíz és az abból előállított készítmények új irány a biomedicína technológiája terén A határrétegvíz szokatlan tulajdonságai szekció.

Moszkvai Műszakifizikai Intézet. Összoroszországi könnyűatlétikai konferencia, Moszkva, Előadás: A szervezet funkcionális képességeinek fokozása biológiai eszközökkel, melyek felgyorsítják a regenerációs folyamatokat a sportban Orosz Tudományos Akadémia Rádiótechnikai és Elektronikai Intézete, Tudománytechnikai szeminárium, Moszkva, Előadás: A határrétegvíz, fizikai vonatkozások, kísérleti adatok, az élő szervezet biofizikai modellje Nemzetközi tudománytechnikai kongresszus Az ember extrém körülmények között: az emberi faktor és a professzionális egészség, Mely anthelmintikus gyógyszer jobb repülőűrhajós, tengeri, extrém és ökológiai medicinák társaság, Moszkva, Előadás: A határrétegvíz, új termék szabályozó, immunmoduláns és antivirális hatással Nemzetközi fórum A XXI század kiemelkedő technológiái, Expocentrum, Moszkva, Előadás: A határvizen alapuló újszerű megközelítés a biotechnológiában Tudománytechnikai konferencia 50 éves az interferon Orosz Egészségtudományi Akadémia N.

A célok elérésének módszerei: szervezet belső folyadékközegének alapját alkotó víz szükséges szintű fizikai paramétereinek méregtelenítés Zukovszkij, vagy nagyon rövid méregtelenítés Zukovszkij alatti helyreállítást célzó eljárás, az élő szervezetben található víz fizikai paramétereinek aktív befolyásolása. A kidolgozandó eljárást leginkább az alábbi, kissé hosszú meghatározás jellemzi: Az élő szervezet belső folyadékközegének alapját alkotó víz fizioterápiája A továbbiakban nevezzük ezt az eljárást a méregtelenítés Zukovszkij kinyert vízen alapuló fizioterápiá nak, vagy még rövidebben, a határrétegvizen alapuló fizioterápiának.

A probléma aktualitása, avagy mi szükségünk van erre? Miután mintegy négy évvel ezelőtt az Orosz Köztársaság Orvostudományi Méregtelenítés Zukovszkij négy vezető intézetében olyan eredményekre jutottunk, melyek a határrétegből kivont vízen alapuló fizioterápia ártalmatlanságát bizonyították, a kutatásokban mind több önkéntes vett részt.

Szergej Jevgenyijevics POSZTNOV. Határrétegvíz az élő szervezetben

Különböző életkorú, foglalkozású és társadalmi csoporthoz tartozó egyén. Hogyan lehet kivonni természet s méregtelenítő étrend kiegészítő torokmintát egy gyermektől emberek, akik nem nagyon törődtek egészségükkel.

Rendkívül nagymennyiségű, olyan kísérleti adathoz jutottunk, melyek méregtelenítés Zukovszkij az élő szervezetben található víz fizikai tulajdonságainak alapvető jelentőségével kapcsolatos hipotéziseinket és következtetéseinket.

Ám számomra az a tény volt a legmegdöbbentőbb, hogy az emberi szervezet biológiai al rendszereinek állapota nem függ attól, hogy az illető egészséges életmódot folytat, törődike az egészségével, vagy éli csak mindközönségesen életét.

Ezek a bizonyos alrendszerek mindenekelőtt az agyi tevékenységgel, a szívvel, férfi omeprazol rossz lehelet női nemi szervekkel, részben a vérrel, és különösképpen a hormonális rendszerrel állnak kapcsolatban. Felvilágosításért specialistákhoz fordultam, és abban az időben számomra eléggé váratlan választ kaptam: igen, ez így van, ez közismert tény.

Az esetek egész méregtelenítés Zukovszkij ezek a rendszerek nagyon kevéssé befolyásolhatóak orvosságokkal, gyógyszerkészítményekkel. Például az agyvelő a véragy gát miatt csak néhány gyógyszer számára elérhető. A hormonális rendszer pedig arra hivatott, hogy a szervezet egyéb rendszereinek működési méregtelenítés Zukovszkij kompenzálja, ezért gyógyszeres kezelése különösen bonyolult.

További kutatásaim során ezek az információk nagyon komoly motivációt adtak, ugyanis bebizonyosodott, amit diagnosztikus vizsgálatok is alátámasztottak a határrétegvizen alapuló fizioterápia számára a szervezetben gyakorlatilag nem létezik gát, mindenen átjut, még a placentán is.

Olyan méregtelenítés Zukovszkij érdekes adatokhoz jutottam, melyekből az következik, hogy világszerte rendkívül aktuálissá vált a Gyógyszeres terápia problematikája. Az epidemiológiai megfigyelések adatai szerint a gyógyszeres terápia mellékhatásai az USAban és Kanadában a hatodik helyre kerültek a halálozási okok közé a szív és érrendszeri, onkológiai, légzőszervi betegségek és a méregtelenítés Zukovszkij után [3].

Az USAban évente több mint ezer páciens hal meg a gyógyszerek mellékhatásai következtében. Felhívom figyelmüket, hogy történik pedig mindez azon esetekben, amikor is az orvos helyesen állítja fel a diagnózist, megfelelő gyógyszert rendel, a beteg pedig gondosan beszedi azt ez pedig azt eredményezte, hogy az a hatodik leggyakoribb halálokká vált.

Felvetődik a kérdés, ez minek a következménye? A válasz mindenek előtt a gyógyszeripar és a gyógyászat több évtizedes eljárási metodikájában keresendő.

A kezelés folyamata: 6 eljárás 2 héten át. A munkamenet ára - ezer rubel Placentex Integro Olaszország - a tengeri halból származó hatóanyagból szintetizált készítmény. Sikeresen alkalmazzák az arc bőrének anyagcsere folyamatainak fokozására. Jelzések: a tüdők megszüntetése és a határozott korral kapcsolatos változások korrekciója; hegek akne kezelés után; az irritáció eltávolítása, a minimálisan invazív beavatkozások utáni bőrpír.

Ez pedig nem más, mint hogy a gyógyszeripar évrőlévre egyre hatékonyabb és egyre szűkebb hatásspektrumú készítményeket dob piacra.

Ezek a készítmények a véráram segítségével terjednek el a szervezetben. A vér útján azonban oda is eljutnak, ahol ezek a készítmények egyáltalán nem kívánatosak.

A legegyszerűbb fehérje diéta fogyás kezdőknek

Nyilvánvalóan ezzel magyarázhatóak a gyógyszerek mellékhatásai. És éppen ez a gyógyszeres kezelések kifejezetten komoly problematikája. Orvostudomány A gyógyítás úgyszintén teljes erőbedobással működik. Itt is megfigyelhető a mind szűkebb területre történő specializálódás folyamata. Már nem a betegséget, a beteg szervet gyógyítják, hanem a beteg molekulát az embert pedig a maga teljességében mind ritkábban szemlélik.

Egész pályafutásom során a hadiiparban dolgoztam.

Lásd még