Nukleinsav anyagcsere a parazitákban

Nukleinsav anyagcsere a parazitákban A biokémia alapjai

Az eukarióta sejtekben mindhárom RNS a sejtmagban képződik, és a maghártya pórusain keresztül jut ki a citoplazmába, a fehérjeszintézis helyére.

nukleinsav anyagcsere a parazitákban

A riboszómákon történő fehérjeszintézis folyamatában az RNS bázissorrendje szabja meg a képződő polipeptid aminosav-sorrendjét. Géneknek nevezzük a DNS-molekulák azon szakaszait, amelyek az RNS-molekulák bázissorrendjét, ezeken keresztül pedig egy-egy fehérje aminosav-sorrendjét határozzák meg.

nukleinsav anyagcsere a parazitákban

Az eukarióta sejtek kromoszómái több tízezernyi gént tartalmaznak. A szintézist végző enzim az egyik szál mellett megkezdi a DNS-minta átírását. Az RNS-szálba a bázispárképzés szabályainak megfelelően épülnek be a nukleotidegységek.

nukleinsav anyagcsere a parazitákban

A DNS guaninjával szemben citozin, adeninjával szemben uracil, citozinjával szemben guanin, timinjével szemben pedig adenin kerül a képződő RNS-be. A szintézis végén a kész polinukleotid-lánc leválik a DNS-ről, és helyreáll a kettős hélix szerkezet. Azonosítja azt a DNS-szálat is, amely mintaként szolgál a szintézishez.

nukleinsav anyagcsere a parazitákban

Az átírásra kerülő DNS-szálat értelmes szálnak, a másik, át nem íródó szálat néma szálnak nevezzük. Az RNS-polimeráz végighalad az értelmes szálon, és a bázispárképzés szabályainak megfelelően felépíti az RNS-molekulát.

nukleinsav anyagcsere a parazitákban

Lásd még